Op 2 nov. a.s. hopen dhr. en mevr. Freek en Margreet van der Werken-Lakerveld 25 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Wij danken God voor wat Hij hen in elkaar en in de velen die om hen geven, heeft geschonken. Jullie mogen op God voor nu en voor de grote toekomst vertrouwen en je Hem toevertrouwen.