Op 17 sept. jl. waren dhr. en mevr. Jan en Nel den Hartog-Stuij vijftig jaar getrouwd. Vijftig jaar is een hele tijd. Meestal was het een mooie tijd. Soms was het een moeilijke tijd. Zorg en ziekte werden u niet bespaard. Ik weet nog, dat u, mevr. Den Hartog, een van de eerste mensen was van de gemeente die ik in het ziekenhuis destijds bezocht. Maar God is voor u een trouwe God gebleken. Wij danken Hem om Zijn genade, kracht en liefde.