Op D.V. 17 dec. a.s. zijn dhr. en mevr. Wim en Gré den Boer-Meerkerk vijftig jaar getrouwd. Dat is een respectabel aantal jaren. Samen hebt u ze gekregen. Van harte gefeliciteerd! God is u op uw reis niet vergeten; ook niet als het er om spande en de zorgen u drukten. Wij hopen voor u en uw kinderen op een mooie feestdag. God zij uw voortocht en uw achterhoede. Hij zegene u.