Op 17 sept. jl. waren dhr. en mevr. D. Tukker-Borsje vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. In mooi en moeilijk en in licht en donker was er Een die over u waakte. Hem zij alle dank voor wie Hij voor u en uw kinderen en kleinkinderen geweest is. Wij wensen u in alles het geloof toe in Hem die om Christus` wil en uit genade ons eens thuis brengen zal.