Ga naar de inhoud

Jubileum: dhr. en mevr. D.H. Blotkamp-van Eck

Op D.V. 10 jan. a.s. zijn dhr. en mevr. D.H. Blotkamp-van Eck vijftig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun kinderen en ene kleinkind van harte met dit bijzondere feit. Ook in nogal wat moeilijke perioden in uw leven was God u nabij. Moge Hij gedurig over u en de uwen zich ontfermen. Laat het licht van de genade u vertroosten en verblijden. Hem zij stil en dankbaar alle eer toegebracht. “In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God” (Ps.62:8).