Op 12 aug. jl. waren dhr. en mevr. B. Stuij-Schoonderwoerd vijftig jaar getrouwd. Wij raken in onze jaren aan hoge getallen van leeftijden en jubilea een klein beetje gewend. Maar het is altijd nog een groot wonder als je zo lang met elkaar optrekken mag. Wij danken God voor het vele waarin Hij genadig aan u gedacht heeft. Zegt u het de discipelen van Lk.24:29 maar na: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald”.