Zaterdag 7 sept. mochten Ad en Jannie van Vuuren gedenken dat ze 40 jaar getrouwd mochten zijn. Namens onze gemeente willen wij u hartelijk feliciteren met dit jubileum. Ook opa en oma Kortlever en Rick en Kelly hartelijk gefeliciteerd. Veertig jaren lief en ook een intens verdriet gedeeld. Want zo is het toch. Je draagt het alle dagen nog mee. Mozes zegt in Ps. 91: ‘Want U, Heere, bent mijn toevlucht.’ We bidden dat jullie ook toe. Verdriet maar ook dankbaarheid voor vele jaren samen, het mag alles bij de Heere gebracht worden.