Op D.V. 6 dec. a.s. zijn dhr. en mevr. Bas en Elly van Zessen-Maat vijfentwintig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun vier grote “mannen” daar heel hartelijk mee. Toen Elly mij belde herinnerde ik mij, dat ds. A. Baas hun huwelijk destijds in Molenaarsgraaf heeft ingezegend met enige woorden uit het begin van psalm 105. In vers 4 van deze psalm staat: “Vraagt naar de Heere en Zijn sterkte”. Bij alle dagelijkse en geestelijke dingen hebben wij Hem nodig. Wij weten zelf de weg niet. Je leeft ver van God verwijderd als je Hem niet nodig hebt in alle dingen. Dat is trouwbreuk als je naar de Heere niet vraagt. Wij bidden Bas en Elly ook voor alle verdere dingen de nabijheid en de kracht van God toe.