Ga naar de inhoud

Huwelijksjubileum: dhr. en mevr. Kortleve-den Butter

Op dinsdag 30 november mocht echtpaar Hans en Riet Kortleve-den Butter gedenken en vieren dat ze 55 jaar getrouwd waren. Een grote zegen. We zijn met hen de Heere dankbaar voor deze mijlpaal van liefde en trouw. Als we terugkijken zijn zorgen en ziekten niet aan hen voorbij gegaan. Daar kunnen zij over meepraten. Maar de Heere heeft hen al die jaren gedragen en gespaard, uitgeholpen en doorgeholpen. We denken ook aan de kinderen en kleinkinderen en verdere familie. Allen van harte gefeliciteerd en Gods rijke en onmisbare zegen toegebeden.