Op 28 juni waren dhr. en mevr. J.C. van Wijk vijftig jaar getrouwd. Dat is een hele mijlpaal. Wij feliciteren u met uw kinderen en kleinkinderen daar dan ook heel hartelijk mee. U gedenkt dit bijzondere feit onder een zekere schaduw. De bruidegom ligt in het ziekenhuis van Gorinchem nadat hij in Nieuwegein de vorige week geopereerd is. Licht en schaduw wisselen zich in uw leven af. Zo is het en zo was het. Maar God is u niet vergeten. Hij is de God van de dag en Hij is de God van de nacht. Ook wanneer de zorgen ons bezwaren, geeft Hij aan ons moed en doorzicht, doordat Christus, die gestorven en weer opgestaan is, onze hoop is en ons thuis voor nu en voor over de grens van de tijd. Wat een zegen, als wij nu al met Hem door het geloof zijn gaan leven; dan is eens ons sterven, dat wij zonder vrees overgaan tot de vrede die Hij voor Zijn kinderen bereid heeft. “Verblijd de ziel van Uw dienaar, want tot U, Heere, hef ik mijn ziel op” (Ps. 86:4).