Bij Bas en Elly van Zessen hebben ze vier jongens. Van die vier hebben zich er drie voorgenomen deze zomer te trouwen. Er moet in huize Van Zessen dus veel geregeld worden. Maar ze zullen er, hoe druk het allemaal is, zeker ook van genieten. Op 30 mei a.s. hopen Roy van Zessen en Annemiek Verboom te trouwen. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Wij wensen hen een goed huwelijk toe. Een goed huwelijk is een huwelijk onder de zegen van God. En Zijn zegen is, dat Hij meegaat. Mee de hoogten op en de diepten in. Een goed huwelijk is ook een huwelijk waarin wij steeds weer vragen om Gods genadige bijstand. Christus heeft de gemeente gekocht met Zijn bloed. Hij is trouw. Ondanks onze ontrouw. Christus leert ons dan ook veel van elkaar te verdragen en de minste te zijn. De kerkelijke inzegening is op de trouwdag om 16.30 uur in de kerk van Giessen-Ouderkerk. Wij wensen Roy en Annemiek in Bleskensgraaf een mooie tijd toe. Ga met God. Dan alleen reis je veilig!