Ronald Kielenstijn en Willeke Kortlever hopen op vrijdag 26 okt. a.s. op het stadhuis van Nieuwpoort te trouwen. De kerkelijke bevestiging en inzegening vindt op de trouwdag plaats om 14.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Brandwijk. Wij feliciteren Ronald en Willeke van harte met hun voornemen en wij wensen hen een mooie dag en een gezegend huwelijk toe. In Dt.6:9 wordt door Mozes tegen het volk dat bijna in het beloofde land is, van Gods geboden gezegd: “U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven”. Waar dus al ons uit- en ingaan plaats vindt, dienen wij aan Gods goede woorden steeds herinnerd te zijn. Heel ons leven en in alle kleine en grote dingen moeten wij ons maar oriënteren op God en Zijn Woord. Het latere Jodendom vatte de genoemde woorden vaak letterlijk op. Woorden uit de wet werden getekend op de posten van de huisdeur. Of ze werden op een kleine rol in een kokertje daaraan bevestigd. Dat is ergens wel ontroerend. Dat betekent: “Mijn hoofd en mijn hart en mijn huis zijn van God. Hij heeft daar zeggenschap over. Hij bepaalt het beleid. Alle seizoen van het leven. Elke dag van het jaar”. Nu doen wij dit niet letterlijk meer. Wij vatten dit meer geestelijk op. Maar die regel is er niet minder waardevol om. Die geldt voor ons nog net zo. Bij al ons uit- en ingaan, zoals naar het werk en naar onze ouders en naar de kerk, moeten wij maar bedenken: “Ons gehele leven behoort aan de Heere. Hij is onze God”. Wij zijn blij, dat jullie in de kerk waar vader en moeder Kortlever koster en kosteres zijn en waar jij, Willeke, gedoopt bent om Gods zegen op de dag van jullie huwelijk komen vragen. Jullie weten dieper dan de meeste mensen van jullie leeftijd wat het is om teleurstellingen te ondervinden. Maar het is wel zeker waar: “In alle omstandigheden van het leven zijn goed af met de Bewaarder van Israël, die niet sluimert of slaapt (vgl. Ps.121:4).