Wij ontvingen bericht van de ondertrouw van Nijs den Besten en Maartje van Es. Zij hopen op 16 nov. a.s. te trouwen. De kerkelijke inzegening vindt op de trouwdag plaats in een dienst in de Brandwijkse kerk die om 14.30 uur begint. Wij feliciteren het bruidspaar en de familie hier heel hartelijk mee. Wij wensen het bruidspaar een mooi huwelijk toe. Een mooi huwelijk is een huwelijk onder de zegen van God. En Zijn zegen is, dat Hij mee gaat. Mee de hoogten op en de diepten in. Een mooi huwelijk is ook een huwelijk waarin wij steeds vragen naar Jezus Christus. Hij heeft Zijn gemeente gekocht met Zijn bloed. Hij is trouw ondanks onze ontrouw. Jezus Christus leert ons dan ook veel van elkaar te verdragen. Maar zonder dat je alles van je man of vrouw zomaar goedkeurt altijd. Je bent en elkaars kameraad en elkaars klankbord en tegenspeler. Want slechts dat is goed wat naar het Woord is. Leef maar in getrouwheid dichtbij Gods Woord. Wij zijn blij, dat jullie in ons midden blijven wonen.