Op 9 april a.s. hopen Martin Maarten Johannes Mourik en Lydia Stany Sterrenburg uit Noordeloos te trouwen. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. Wij wensen hen een mooie trouwdag toe en een gezegend huwelijksleven. En natuurlijk ook een gezegende huwelijksdienst. Deze wordt op de trouwdag gehouden in de Ned. Geref. Kerk in Langerak om 14.30 uur. We lezen al op de tweede bladzij van de bijbel: “Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij”(Gen.2:18). Wat modernere vertalingen zeggen zoiets als: “Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”. Maar dat is te vlak en te “vredig”. Het is beter om het wat “hoekerig” te vertalen en te zeggen: “Die als tegen hem over zij”. Want dat duidt erop, dat de vrouw ook als tegenspeelster van de man is bedoeld. Zij is niet zo iemand die altijd alleen maar “Ja” knikt. Maar zij trekt wel samen met haar man op. Zij laat hem eerbiedig in het huis het hoofd zijn. En zij zit hem niet te dicht op de huid. Maar zij is wel iemand die hem tegenspel biedt. En dat is wederzijds. Je bent elkaars kameraden. Je trekt samen door hoog en diep heen. Je moet niet een willoos verlengstuk van elkaar zijn. Maar je bent er wel voor elkaar. En je stelt je onder elkaars bescherming. Wees zo samen maar heel gelukkig onder de zegenend geheven handen van de grote Hogepriester, Christus Jezus!