Op vrijdag 11 mei a.s. hopen Maries de Bruin en Janita Koorevaar uit Bleskensgraaf te trouwen. De inzegening van het huwelijk vindt op de trouwdag plaats om 14.00 uur in de kerk van Molenaarsgraaf. Dat is de plaats waar het bruidspaar ook hoopt te gaan wonen. Wij feliciteren hen van harte met hun voornemen en wensen hen onder Gods zegen een mooi huwelijk toe. Wij lezen in Spr.16:9: “Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen”. Dat betekent: “Jij neemt je plicht; maar uiteindelijk zal God je tot Zijn doel doen komen”. De “weg” is in de Bijbel “de weg van je leven”. Onze weg is als het goed is de weg van de Heere Jezus, die zelf “de Weg” heet. Omdat Christus heel onze weg is gegaan, is er een weg gekomen waar er niet meer een weg was. Zo komen wij thuis. Wat is het mooi als er twee wegen samenkomen. Eerst kruisen die twee wegen elkaar. Daarna lopen ze parallel met elkaar. En dan wordt het één weg. Dat is prachtig. Dat is van God. “Huwelijken”, zeiden altijd al de vrome mensen, “Worden in de hemel gesloten”. Israël had in de woestijn een wolkkolom op de dag en een vuurkolom in de nacht die het volk de weg wees. Onze wolk en ons vuur is Gods woord. Met dat woord als gids zijn er al miljoenen thuis gekomen in het land van de rust. Jullie moesten het er ook maar mee wagen!