Ga naar de inhoud

Huwelijk: Marien Spelt & Anne Mourik

Voor me ligt de trouwkaart van Marien Spelt & Anne Mourik. Zij gaan trouwen op D.V. 11 sept. 2020. Zij geven elkaar om 12.00 uur het ja-woord in de schaapskooi te Ottoland. Gods zegen over hun huwelijk willen ze vragen in de Hervormde Kerk te Groot-Ammers. De dienst begint om 15.00 uur en wordt geleid door ds. M.A. van den Berg. Het huwelijksfeest vindt plaats vanaf 20.30 uur in de Til te Giessenburg. Namens onze gemeente willen we hen graag gelukwensen met deze grote dag en stap in hun leven. In onze felicitaties betrekken we ook de ouders, grootouders en verdere familie. Als we trouwen staan we samen aan het begin van een nieuwe en onbekende toekomst. Vanaf onze trouwdag trekken we samen als man en vrouw verder op de huwelijksweg. Een bekend lied zegt: ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand’. Wij weten niet wat de toekomst brengt en kunnen geen dag vooruit zien. Maar het voornaamste is niet wat de toekomst brengt, maar dat de Heere meegaat. Mozes vraagt in Exodus 33: 15: ‘Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet optrekken’. Zonder de Heere en Zijn zegen kunnen we niet. We zijn – ook in ons huwelijk – helemaal op de Heere aangewezen. Dat betekent een aanhankelijk en afhankelijk leven dichtbij Hem Die alles leidt en bestuurt. Wanneer de Heere onze Gids en Leidsman is, zal het ons aan niets ontbreken. Marien en Anne, ken de Heere in al jullie wegen en verwacht het samen van Hem alleen. Een onvergetelijke trouwdag toegewenst en Gods zegen voor de toekomst.