Op donderdag 29 sept. a.s. hopen Marius Johan Hendrik Jacob Jongkind en Johanna Adriana de Pender uit H`veld-Giessendam te trouwen. Het huwelijk wordt in een dienst die onder de verantwoordelijkheid valt van onze gemeente op de trouwdag om 14.15 uur ingezegend in de Ned. Herv. Kerk van Langerak. Wij feliciteren Marien en Dorien van harte met hun voorgenomen huwelijk. Wij hopen, dat zij heel gelukkig zullen worden in de weg die zij nu samen mogen opgaan en dat God hen zegent. M.n. ook van iemands trouwdag mag je zeggen: “Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn” (Ps.118:25). Als je op je trouwdag samen met hen die je lief zijn allereerst naar de kerk gaat, zeg je in principe niet: “Wij maken er iets moois van samen”. En je zegt al helemaal niet: “Ik leid mezelf. Ik weet het ook allemaal zelf. En ik kan het ook allemaal zelf”. Maar je vraagt om een Gids. Dat is wat je met je gang naar de kerk op je trouwdag zo stilletjes tegen God zegt: “Leidt, vriend`lijk Licht, mij als een trouwe wacht, leid Gij mij voort!” (Gz.230, NHB `38). Dat is mooi, als er iemand met je optrekt in het leven. Als er iemand met je meeleeft. Als er niet iemand door goed en kwaad heen met je optrekt, heb je feitelijk geen leven. Maar dat geldt ook in een hogere zin. Als de Heere God niet zelf je Gids is, is je leven een onzeker bestaan. Jullie zijn al met het eigenlijke geheim van het leven in aanraking gekomen bij jullie doop. In ons allen is er de neiging zulke dingen te vergeten. Soms is heel ons leven zelfs één groot vergeten daarvan. Maar de Heere God vergeet wat Hij beloofd heeft nooit meer. Wij wensen jullie een huwelijk toe waarin je dichtbij het woord en de dienst van God leeft. In liefde voor elkaar en voor jullie medemensen en ter ere van de God en Vader van de Heere Jezus Christus.