Ga naar de inhoud

Huwelijk: Leendert Hogendoorn & Herma Korevaar

Leendert Hogendoorn uit Polsbroek en Herma Korevaar hopen op 11 mei te trouwen. Het huwelijk wordt op de trouwdag ingezegend in de Ned. Herv. kerk van Polsbroek. Dat is om half drie. Wij feliciteren het bruidspaar hartelijk met hun ondertrouw en wij wensen hen straks in Bergambacht een mooie tijd toe. Wij zullen jullie in de kerk missen. Maar het is goed, dat jullie nu samen jullie eigen plaats in de wereld van de mensen in gaan nemen. In het “Onze Vader” wordt eenvoudig en tegelijk diep gebeden: “Geef ons heden ons dagelijks brood”. “Brood” is ook gewoon wel ons brood. Maar ons huis en ons werk en dat we wat te zeggen en te kiezen hebben, hoort daar ook bij. “Brood” slaat op het geheel van onze bestaansmogelijkheid. Het is een lieve trek in het volmaakte gebed dat Christus van al die gewone dingen ook weet. Nog voor Hij ons leert om te vragen om vergeving leert Hij ons te vragen om brood. Net alsof Hij zegt: “Eerst moeten de mensen kunnen eten voor ze aan de geestelijke dingen toe zijn”. Dit gebed is een eerbiedig gebed. Een gebed van ons hart. Jullie mogen achter de gaven de Gever zien. De Gever en de Vader. En Zijn vaderzorg. Gods brood smaakt naar meer. Want het smaakt naar de genade. Christus is er voor naar het kruis gegaan. Om voor ons, die het recht op een goed leven verloren hebben, het brood te verdienen. Zoek en eer Hem maar al jullie dagen. Doe je werk met liefde en vertrouw je hele leven aan de Heere maar toe.