Op vrijdag 29 aug. a.s. hopen Kevin van Zessen en Janna Veenstra uit Bleskensgaaf te trouwen. De kerkelijke inzegening vindt op de trouwdag om 14.45 uur plaats in de kerk van Molenaarsgraaf. Wij feliciteren het bruidspaar van harte hiermee. In Spreuken 9:9 lezen we het mooie woord: “Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt”. Veelzeggend is het, dat Calvijn, naar wie wij Calvinisten heten, er op wijst, dat ons leven maar eenvoudig en tevreden moet worden geleefd. Hij spoort ons vaak tot matigheid aan. Maar een beetje nuanceert hij dat ook wel weer. Ook een beetje luxe en versiering mag er van hem wel in het leven zitten. Ik denk, dat ook de Prediker zoiets bedoelt. Anders zou hij het woord “Genieten” niet hebben gebruikt. Aan de genotscultuur van deze tijd moeten wij maar niet meedoen; maar wij mogen wel met een eenvoudig hart in de mooie dingen van het leven ons bewegen en er God dankbaar voor zijn. Nederig bidden wij: “God, geef mij raad en wijsheid voor mijn werk en het bestuur van mijn huis door de Heere Jezus Christus!” Die kunst, nee, die gunst, wordt geleerd bij het kruis. Aan jullie beiden bewaren we goede herinneringen m.n. vanwege de belijdeniscatechisatie van de afgelopen winter. Blijf maar trouw de Heere volgen op de weg waarop Hij jullie voorgaat! Het ga jullie goed!