Op vrijdag 13 sept. a.s. hopen Hugo van den Heuvel uit Werkendam en Eline den Besten te trouwen. Wij feliciteren hen daar heel hartelijk mee. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt op de trouwdag plaats om 15.00 uur in de Biesboschkerk in Werkendam. Ds. G.J. van der Ende gaat in deze dienst voor. Het bruidspaar gaat wonen in Noordeloos. Wij hopen, dat de beide jonge mensen daar gelukkig zullen worden en dat er in de gemeente daar ook een plaats voor hen is. In Dt.6:6 en 9 staan de voor een huwelijk treffende woorden: “Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven”. Eerst zegt Mozes, dat Gods woorden in ons hart moeten zijn. Als het geloof en de liefde in ons hart niet zitten, zitten ze nergens. Maar dat hartsgeheim treedt ook naar buiten. Dan zien de mensen die op onze weg komen iets van onze bescheidenheid en vriendelijkheid. Met bewogenheid kijken wij dan naar onze medemensen. Nu gaan jullie uit en in straks door jullie eigen voordeur. Dat wordt jullie leven. Naar wij hopen een heel lang leven. En wanneer nu Gods genadewoorden staan aan de posten van de deur van jullie leven kom je er keer op keer langs; en dan denk je aan God en aan hoe goed dat Hij is. Hij is een en al goed. Er zit geen kwaad bij. Dien de Heere maar met ijver en met blijdschap. Deelgenoten zullen jullie dan ook zijn van het bruiloftsfeest in de vreugde van de heerlijkheid van Jezus Christus.