Ga naar de inhoud

Huwelijk: Chris van Wijk & Petra Korevaar

Op 15 sept. j.l. werd hier in de kerk het huwelijk ingezegend van Chris van Wijk en Petra Korevaar. De tekst voor de prediking was Pred.4:9a en 12b: “Twee zijn beter dan één…een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken”.