Op 28 aug. hopen Arjan Mourik en Renske de Jong uit Streefkerk te trouwen. De inzegening van het huwelijk vindt op de trouwdag plaats om 14.15 uur in de kerk van Streefkerk. Wij feliciteren hen en hun ouders daar heel hartelijk mee. Dat is mooi, dat jullie elkaar gevonden en lief gekregen hebben. Dat is mooi, dat jullie een verbond-voor-altijd met elkaar aan mogen gaan. Wij zijn blij, dat jullie hier komen wonen. Wij bidden, dat jullie nederig jullie Heere volgen en dichtbij Hem blijven. Wij bidden, dat de kerk jullie thuis wezen zal. Nu jullie aan het begin staan van ”helemaal samen” feliciteren wij jullie met de laatste zin en ook de laatste zegen van de Bijbel: “De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen” (Openb.22:21). Gods eerste zegen in de Bijbel is dat Hij het licht maakt en dit is in Zijn Woord de laatste zegen. Maar die laatste zegen sluit de deur niet, maar opent die juist. Jullie gaan over de drempel en God zelf gaat mee. Daar rekenen we op. Daar bidden we om. Met de trouwdag. Maar ook iedere dag. God ziet ons. God ziet ons vooral in hoe kwetsbaar we zijn. Daarom is Zijn laatste woord, net als het eerste, een zegen. Wij weten niet wat ons leven aan mooie en moeilijke dingen met zich meebrengt, maar wij kijken met de Heere God mee naar de dagen van de jaren van ons leven en verwachten Zijn nabijheid en Zijn zegen. Schrijf God en Zijn Woord uit je leven niet weg. Als je dat doet, schrijf je op den duur jezelf weg. Roep Hem om Zijn zegen die Hij beloofd heeft maar elke dag aan. Zijn woorden gaan niet voorbij, maar hebben kracht totdat de tijd zal voorbij zijn gegaan.