Ga naar de inhoud

Huwelijk: Arie-Piet van den Heuvel & Daniëlle Pellikaan

Het doet ons goed een ondertrouwkaart te hebben ontvangen van Arie-Piet van den Heuvel uit H`veld-Giessendam en Daniëlle Pellikaan. Zij trouwen op D.V. 24 juni a.s. Hun huwelijk wordt op de trouwdag om 14.30 uur ingezegend door ds. A.T. van Blijderveen in de kerk van Molenaarsgraaf. Wij verheugen ons in het geluk van deze twee jonge mensen. Wij wensen hen een mooi en gezegend huwelijk toe. Ik weet nog, Daniëlle, de tijd van dat je hier de catechisatie volgde. Jij moet nu samen met je man, m.n. in de zondagse diensten, ook maar weer een trouwe leerling zijn van onze grote Meester. In Mt.7:25 lezen we van het huis van de wijze bouwer: “En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond”. Christus roept aan het slot van Mt.7 het beeld op van een man die bij het bouwen van zijn huis secuur te werk gaat. Hij weet, dat een huis op een wankele basis geen stand houdt, maar dat het een sterk fundament moet hebben. Zo spit en graaft en zweet hij en doet hij zijn best. Hij rust niet tot hij op een sterke rots stoot waar zijn huis op kan staan. Christus vindt niet zomaar ieder fundament goed. Maar Hij wil met alle ernst en liefde, dat ons leven een grond heeft in God. Nee, ons eigen “zo ons best doen” kan van ons levenshuis niet het fundament zijn. Maar alleen de Heere Jezus en wat Hij voor ons heeft gedaan. Ik wens jullie heel hartelijk een gelukkig en christelijk huwelijk toe!