Ga naar de inhoud

Huwelijk: Aart de Jong & Linda van Andel

Op 21 mei a.s. hopen Aart de Jong en Linda van Andel (uit Sleeuwijk) te trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk vindt op de trouwdag plaats in een dienst hier in de kerk die om drie uur begint. Wij feliciteren het bruidspaar heel hartelijk met deze gewichtige stap. Gelukkig zeggen jullie niet: “We maken er samen wat van”. Maar jullie weten kwetsbaar te zijn. En gedragen te moeten worden. Door elkaar; maar vooral door God, die ons leidt en met liefde omringt. Het huwelijk en het huwelijksgeluk zijn niet onaangevochten. Maar God heeft ook na de zondeval het huwelijk als een gezegende instelling laten bestaan. En Hij waakt er over. Het huwelijk is als een huis waar we zo in kunnen trekken. Een veilige plek, die Hij voor ons heeft gemaakt. We zijn blij, dat jullie elkaar mochten leren kennen en alsmaar meer sympathiek mochten gaan vinden. En dat jullie wederzijdse sympathie echte liefde is geworden. En dat jullie nu zo dicht alweer aan de datum van het huwelijk zijn gekomen. Moge God jullie gelukkig maken met wat Hij zich heeft voorgenomen jullie te geven. En leef maar dichtbij Zijn woord. Wie op Hem hoopt, komt nooit teleurgesteld uit. Wees zo samen maar een voorbeeld van geloof, hoop en liefde. En laat Hij je Meester en Raadgever zijn.