Op 30 sept. jl. werd alhier het huwelijk ingezegend van Aart Kok en Frederike Jongkind. De trouwtekst was Spr.16:9.