Op 11 juli jl. werd alhier het huwelijk ingezegend van Bob Zwart en Anna Willemina Maria Baan. De tekst voor de preek was Ps.100:3.