Op 13 april j.l. ontving Dang Fu Tang van der Spek het teken en zegel van de Heilige Doop. De tekst voor de prediking was Mk.15:21.