In de dienst van de kerstochtend 2010 werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Qi Pei Xia van der Spek. De tekst van de preek was Lucas 2:11a: “Namelijk, dat u heden geboren is de Zaligmaker”.