Op zondag 1 april, de eerste paasdag, werden Seth Boaz Aantjes en Jeftha Mourik gedoopt. De tekst van de prediking was Rom.6:4: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen”.