De eerstvolgende doopdienst is op D.V. 4 maart a.s. in de ochtend. De doopzitting vindt plaats op do. 15 febr. om 20.00 uur in de consistorie. Wilt u zich a.u.b. zo vlug mogelijk opgeven hiervoor.