Op D.V. 28 febr. a.s., in de morgendienst, vindt de bediening plaats van de Heilige Doop. Op donderdag 18 febr. vindt in de consistorie de doopzitting plaats. Dat is om 20.00 uur. Het is mooi als u ruim van tevoren zich al bij mij aanmeldt.