Op 4 okt. jl. werd de Doop bediend aan Rhodyn Teunis de Ruiter en Noa Theunisse. De tekst voor de prediking was Ps.80.