Op 28 febr. j.l. werd de kleine Wilhelmina Teunie Wiltiene van den Dool gedoopt. De preek ging over Psalm 119:73: “Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden lere”.