De a.s. zondag D.V. zal de kleine Dan Fu Tang worden gedoopt. Hij is de derde zoon van dhr. en mevr. Arie en Marianne van der Spek-Korporaal. Wij bidden om een gezegende dienst.