De afgelopen zondagmorgen werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan de kleine Marigje Johanna Matze. In de preek stonden wij stil bij Kolossenzen 2: 6 en 7.