De afgelopen zondagmorgen was het de doopdienst van Thijs Ruben Jan Koorevaar. De tekst voor de preek was Gen.28:15b: “Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik gesproken heb!”