Ga naar de inhoud

Heilig Avondmaal

In dankbaarheid kijken we terug op de viering van het Heilig Avondmaal. In de prediking stonden we stil bij Ruth. Toen het etenstijd werd, maakte Boaz de tafel gereed. Al zijn mensen werden uitgenodigd, ook Ruth. Ze hadden het nodig, anders zouden ze van vermoeidheid de dag niet vol kunnen maken. Er was brood en wijn voor iedereen, in overvloed. Boaz zelf reikte het brood aan. En wat zo mooi is… ze namen het aan. Hij zorgt voor zijn mensen, zorgt dat ze in niets te kort komen. In de kleine Boaz zien we de Grote Boaz, onze Heere Jezus Christus. Ook Hij deelde zondagmorgen brood en wijn. Boaz werd de losser van Ruth, de Heere Jezus onze Verlosser van zonde en schuld. Wat een rijkdom en genade dat we als gemeente met elkaar aan tafel mochten zitten en Zijn verlossingswerk mochten vieren en gedenken.