Ga naar de inhoud

Dankbaarheid

We mogen terugzien op een gezegende avondmaalviering. Wat was het fijn om weer ‘aan tafel’ te mogen. En dat op de dag dat we voor het eerst weer de hele dag mogen samenkomen. Weet u het nog? Biddag 2020 was de laatste keer dat we als gemeente zonder beperking samen zijn gekomen. Wat een onzekere tijd gingen we in. En wat moest er veel geregeld worden. Maar wat is de Heere goed voor ons geweest. Nu hebben we het voorrecht weer allemaal naar de kerk te mogen. Daar zijn we dankbaar voor en we bidden dat iedereen daar (voor zover onze gezondheid en leeftijd het toelaat) gebruik van zal maken. Dat de vrucht van de achterliggende twee jaar niet zal zijn dat we losser zijn geworden in de kerkgang, maar dat we een vast voornemen hebben om de Heere in Zijn huis te ontmoeten.