Ga naar de inhoud

Aanmelding kerkdiensten 6 juni

Op D.V. zondag 6 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd op dezelfde wijze als in afgelopen november. Dit betekent dat zowel in de morgendienst als in de avonddienst de maaltijd wordt gehouden. Voor de morgendienst worden de belijdende gemeenteleden uit groep 1 uitgenodigd, in de avonddienst de belijdende gemeenteleden uit groep 2. Zij die het verlangen en het voornemen hebben om aan te gaan, kunnen zich voor de dienst aanmelden (uiterlijk donderdag 3 juni) via kerkdienst@hervormdbrandwijk.nl of telefonisch bij Herber Bikker. Ook de praktische uitvoering is gelijk aan voorgaande keer: u mag op uw plaats blijven en de ouderling en diaken komen langs met het brood en de wijn. Per dienst dus één nodiging. Zo hopen we toch op een eerbiedige en gepaste wijze het avondmaal te vieren. In de avonddienst zal ook de dankzegging en nabetrachting gehouden worden.