Ga naar de inhoud

Tenslotte

Drie jonge leden van de gemeente hopen de komende zondagavond hun Openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Daar zijn we blij mee. Maar het leven van een discipel is wel een strijd. Het is eerlijk om er dat meteen maar bij te zeggen. Dat is opdat wij helemaal met lege handen zouden komen te staan en de Heere Jezus alleen zouden overhouden. Joost van den Vondel zegt: “Buiten God is `t nergens veilig”. Of, zoals u het ook kunt zeggen: “Als de Heere Jezus er niet was, zouden wij allang zijn vergaan”. Wij bidden onze belijdeniscatechisanten een mooi leven toe onder de stralende hemel van Gods liefde. Op 25 maart j.l. werd er bij onze zoon Eric en zijn vrouw Marianne in Nieuwpoort een dochter en zusje geboren. Zij heet Jannetje Dirkje Maria; met als roepnaam Nienke. Wij hopen, dat Nienke in het licht van Gods genade de weg van het leven mag gaan. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.