Categorieën
Geloofsbelijdenis Heilige Doop Kerkbode

Openbare geloofsbelijdenis en Heilige Doop

Wij zien dankbaar terug op de dienst van de vorige zondagmorgen toen mevr. Gerdina van Dijke-de Deugd belijdenis deed en tegelijk werd gedoopt. In haar hart leefden de woorden van de berijmde psalm 118:7: “Hij was het, die mijn heil bewerkte, Dies loof ik Hem mijn leven lang”. God bevestige in haar leven wat Hij heeft beloofd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *