Op de palmzondag (14 april a.s.) hopen Maarten Jacobus Molenaar en zijn vrouw Marianne Molenaar belijdenis af te leggen van het geloof. Het is met dankbaarheid dat wij hen u noemen. Misschien dat er iemand denkt: “Wat zoeken zij in een statistisch gezien teruglopende kerk?” Maar ik hoop dat zij zeggen: “Wij zoeken er (want het is de kerk van onze doop en waarin God als een wachter trouw over ons heeft gewaakt) Hem die de Liefste is en de Beste en die voor ons uit gaat en wiens woord het waard is om erop te vertrouwen. Op D.V. 5 april valt de aannemingsavond. “Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel” (Ps.119:89). Wij hopen op 14 april op een gezegende dag. Mogen jullie met liefde en ijver jullie goede Meester dienen!