Wij zijn dankbaar, dat Jantine Elena Bijkerk-Kievit de afgelopen zondag haar openbare geloofsbelijdenis af mocht leggen. Het moge haar een sterke troost zijn en de kracht van haar leven: “Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God” (Ps.146:5).