In de avonddienst van de Palmzondag (1 april a.s.) hopen Anna Willemina Maria Baan, Maria den Besten en Tamara Hermina Agatha Matze-Jonker in het openbaar belijdenis af te leggen van hun geloof. Wij verblijden ons van harte in hun voornemen. Wij bidden hen toe, dat zij in hoog en diep en in alle seizoenen van het leven weten en vertrouwen, dat de Heere Jezus hun voortocht is en hun achterhoede en hun trouwe Leidsman. “Heere, U doorgrondt en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten” (Ps.139:1 en 2). De aannemingsavond wordt gehouden op D.V. vrijdag 23 maart a.s.