In de avonddienst van de Palmzondag (28 maart a.s.) hopen Lena Maria (Marloes) Aantjes, Marius Johan Hendrik Jacob (Marien) Jongkind en Maarten Johannes (Martin) Mourik hun openbare geloofsbelijdenis af te leggen. We zijn dankbaar, dat zij het van God gekregen hebben Hem te zoeken en te kennen. De openbare geloofsbelijdenis is niet zoiets als een afrondend examen. Het is een stadium op de weg die God met ons al heel lang is gegaan. En het is een opwekking, omdat Hij zo trouw is, om Hem steeds met liefde en met ernst te dienen. De aannemingsavond is op D.V. 24 maart om acht uur. Wij leven met deze drie jonge mensen heel hartelijk mee. Ruth ging al aren-lezend achter de maaiers (vgl. Ruth 2:3). Dat is een beeld van hoe wij heel ons leven maar uit moeten zijn op het verzamelen van de schatten van Gods kostbare woord. Wij zien met deze jonge mensen en hun ouders en vriend of vriendin biddend uit naar de belijdenisdag!