Ga naar de inhoud

Openbare geloofsbelijdenis

De afgelopen zondag hebben Maarten Jacobus Molenaar en Marianne Molenaar hun openbare geloofsbelijdenis afgelegd. Hun persoonlijke belijdenisteksten waren Joh.10:14 (“Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend”) en Joh.10:15b (“En Ik geef Mijn leven voor de schapen”). Moge God hun vrede overvloedig doen zijn.