Op zondagmorgen 22 maart a.s. hoopt Nick van Zessen zijn openbare geloofsbelijdenis af te leggen. De aannemingsavond is op D.V. 10 maart. Wij zijn dankbaar, dat Nick de belijdeniscatechisatie trouw gevolgd heeft en dat hij straks uitspreekt, dat hij de Meester zal volgen waar Hij ook gaat. Dat is niet maar een kleinigheid. Dat zal duidelijk zijn. Vanuit ons, mensen, hoezeer wij het ook goed bedoelen, is dat zelfs een onmogelijkheid. Maar de lieve God die ons roept, is getrouw. Daarom is het niet de eerste vraag wat wij voor Hem kunnen doen, maar wat Hij voor ons betekenen mag. Maar als wij de boekhouding niet meer kloppend kunnen krijgen, klinkt het in onze oren als mooie muziek: “Christus heeft mij rein gewassen en mijn zonden verzoend”. Hij is weliswaar een Koning die van onze goedkeuring en van ons Hem toe te juichen niet afhankelijk is. Maar of wij Hem al dan niet dienen, is Hem niet onverschillig. Hij wil ons zo graag Zijn volgelingen maken. Laat het zo dan maar in ons leven: “U kiest mijn hart, in nood en smart, voor eeuwig tot haar Koning!”