De vorige zondag heeft Nick van Zessen zijn openbare geloofsbelijdenis afgelegd. De tekst voor de prediking was 2 Thess.3:3: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze”.