Wij noemen u de namen van de gemeenteleden die de afgelopen zondag hun openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd met daarbij de woorden van de Bijbel die wij hen als een persoonlijke zegen hebben meegegeven: Mevr. Corrie van Beuzekom- van Muijlwijk (Rom.8:37); Frederike Jongkind (Ps.149:2); Linda Korevaar (Ps.126:23); Anne Verwoert (Ps.23:4b); en Kevin van Zessen (1 Joh.5:4). In de prediking stonden wij stil bij Rom.5:5. Jullie hebben jullie hand gelegd in de hand van Christus. Jullie hebben met je “Ja” je aan Hem gegeven. Dan ben je jezelf kwijt. Dan ben je dus een stuk armer. Maar bij Hem ben je wel veilig!