In het bijzonder bevelen wij onze belijdeniscatechisanten aan in Gods liefde. Moge God een blij en dankbaar hart aan hen geven en heel veel vertrouwen. “Wie op de Heere vertouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft” (Ps.125:1).